Тиймбилдинг

Тиймбилдинг

Екипът на Дебели Даб и Адвенчър Нет предлагат за вашата фирма Тиймбилдинг програми съобразени изцяло с вашите цели.

Тиймбилдингът е процес, който позволява създаването и развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, породено от взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез дейности тип игри, често от колективен характер. Благодарение на тях участниците кумулират способността си да работят в екип, развиват положителна комуникация, ръководни умения и способност за сътрудничество. Работната среда принципно се фокусира върху отделните служители и личните цели, като ги награждава за постиженията на служителите.Тиймбилдина също може да се отнася и за процес по избиране и създаване на екип от нищото.

Тиймбилдинг програмите ни се изготвят с индивуален подход за нашите клиенти и са носочени изцяло към:

– Подобряване на комуникацията
– Споделяне и изграждане на доверие
– Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
– Взимане на решения в екип и постигане на резулатати
– Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието

Рафтинг тиймбилдинг

Рафтинг спускане със сюжет и игрови характер за фирмени партита и мероприятия. Едновременно спускане, разделяне на отбори, колективен дух…

Приключенски Тиймбилдинг

Предлагаме ви внимателно подбрани, структурирани игри и дейности сред природата.
Фокусът е насочен върху компанията, нейните цели и човешки потенциал. Акцентът най-често се поставя върху взаимното разбиране и доверие, изграждането на ефективни взаимоотношения, поемането на риск и отговорност. Резултатът е увеличаване на съпричастността към компанията и мотивацията на служителите.

Тиймбилдинг за мениджъри

Програмата съдържа симулации и игри на открито със следното съдържание:
– Развитие на личностни качества, нагласи и поведенчески модели
– Изграждане на доверие и партньорство
– Управление на екипи и мотивация
– Управление на времето
– Управление на стреса /практически занимания/
За реализиране на тези програми сме предвидили ролеви упражнения и групови дейности, част от които могат да бъдат рафтинг, конна езда, вело преходи, каньонинг и джип сафари на открито.

Нивото на трудност е съобразено с хорта и целите на мероприятието. Неформалната и често непредсказуема обстановка, сближава участниците. Те се чувстват:
– стойностни и значими
– позитивно настроени
– съпричастни към целите на компанията
– мотивирани и единни

Еко Тиймбилдинг

Подготовка и изграждане на Еко проект: екопътека, еко кът….
маркировка, монтиране на пейки, мостчета, парапети, стълбички, информационни насочващи табелки, монтиране карта на местността.

Снежен Тиймбилдинг

Зимни тренировъчно –  обучителни мероприятия в планински и снежни условия със моторни шейни, снегоходки и безброй забавни и екстремни ситуации.